06 January 2017

The Nordic Cancer Union grants € 750.000 to cancer research

The Nordic Cancer Union (NCU) has awarded 16 grants totaling € 750.000 to cancer research in 2016. Grants are ranging from € 40.000 to € 65.000.


Read more

The NCU provides funding to support and stimulate collaborative cancer research within the Nordic countries.

Find out about the NCU fund, and its research strategy for the Nordic countries.

14 December 2016

Punkter från NCU's Styrelsemöte i Köpenhamn

Nordiska Cancer Unionens styrelse höll sitt fjärde möte under 2016 i Köpenhamn den 25 november. ...

12 December 2016

Nationella cancerhandlingsplaner

Under tidigare NCU:s styrelsemöten i år framfördes önskemål om att få en kort sammanställning från respektive land av cancerhandlingsplaner i Norden. ...